شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ باورم نميشه... آيا هست هنوز کسي که يادش باشه اينجانب رو؟!
بله!
بليييي
*ياس*
بله :)
آري
بله هست
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top